ADR

 

 

 

W ramach szkolenia ADR, zdobędziecie Państwo wiedzę w zakresie:

 • podstawowych aktów prawnych międzynarodowych oraz krajowych regulujących problematykę przewozu towarów niebezpiecznych
 • klasy towarów niebezpiecznych
 • wymogów stawianych kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne
 • z odpowiedniego wyposażenia pojazdu
 • głównych rodzajów zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im
 • obowiązków przewoźnika bądź kierowcy, nadawcy oraz odbiory w zakresie ADR
 • wymaganych dokumentów w transporcie towarów niebezpiecznych
 • podstawowych środków ostrożności wykorzystywanych w czasie załadunku oraz rozładunku
 • działań zapobiegawczych oraz środków bezpieczeństwa odpowiednich dla różnych rodzajów zagrożeń
 • zabezpieczenia miejsca wypadku, udzielania pierwszej pomocy
 • ochrony towarów przed osobami trzecimi
 • z zakresu odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej za naruszenia przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych

Egzamin końcowy odbywa się w naszej placówce przed Państwową Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa.

Cena – 650 PLN