Pojazdy uprzywilejowane.

KoKURS DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
I PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE.

Szkolenie odbywa się pod opieką profesjonalnej kadry Toru Modlin.

Warunki przyjęcia na kurs:

  1. Ukończone 21 lat.
  2. Posiadanie prawa jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu.

Rodzaje kursów:

  1. Podstawowy – dla osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zezwolenia.
  2. Uzupełniający – dla osób posiadających już zezwolenie i rozszerzających jego zakres o inne kategorie prawa jazdy.

Program kursu

Kurs podstawowy

  1. A1, A2, A – 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
  2. B1, B i B+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,
  3. C1, C1+E, C i C+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,
  4. D1, D1+E, D i D+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kursy podstawowe

Kat. A1, A2, A 1000 zł

Kat. B1, B i B+E  1000 zł

Kat. C1, C1+E, C i C+E 1100 zł

Kat. D1, D1+E, D i D+E 1100 zł

Kursy uzupełniające

Kat. A1, A2, A 950 zł

Kat. B1, B i B+E 950 zł

Kat. C1, C1+E, C i C+E 1050 zł

Kat. D1, D1+E, D i D+E 1050zł